WORK in EU

Firma vznikla na základě  požadavků podnikatelských subjektů v České republice z důvodů nedostatku kvalifikovaných, i nekvalifikovaných pracovních sil.

Firmy nejsou schopny plnit své závazky v jejich podnikatelské činnosti a dostávají se do situace, kdy přicházejí o zakázky.

WORK in EU
Mapa Evropy

O Nás

Zaměřujeme se na nábor pracovních sil na Ukrajině, kde máme významné rodinné, personální a odborné zázemí.

Hlavním cílem naší činnosti je zprostředkování vzniku pracovně – právního vztahu mezi konkrétním vybraným uchazečem a českým podnikatelským subjektem v souladu se Zákoníkem práce a souvisejícími právními předpisy České republiky.

Nejsme pracovní agentura, mezi námi a uchazeči o práci nevzniká žádný právní vztah.

Činnost

Zprostředkování personálních služeb zaměřených na nábor pracovníků dle požadavků konkrétních podnikatelských subjektů.

Nabízíme efektivní postup firmám, jakým způsobem lze řešit nedostatek zaměstnanců:

  • Nábor a výběrové řízení uchazečů o zaměstnání přímo na Ukrajině, jehož součástí je prověření zdravotního a psychologického profilu uchazečů a prověření jejich bezúhonnosti.

  • Základní kvalifikační profil uchazečů může být prověřen na vybraných odborných pracovištích na Ukrajině.

  • Nábor i vlastní výběrové řízení je prováděno v přímé součinnosti s požadavky konkrétního podnikatelského subjektu.

  • Vlastní výběr uchazečů provádíme na základě mandátu získaného od podnikatelského subjektu.

  • Pro vybrané uchazeče bude vyřízena Zaměstnanecká karta uchazeče, která je nutná pro uzavření pracovně – právního vztahu mezi uchazečem a podnikatelským subjektem.

  • Zaměstaneckou kartou získává uchazeč povolení k pobytu v ČR za účelem zaměstnání a pracovního povolení až na dva roky.

Kontakt

WORK in EU s.r.o.
Toulovcovo náměstí 1102
Litomyšl 570 01
IČO:05639336